Chúng tôi luôn tin dùng các sản phẩm server tại Máy Chủ Việt. Ở đây từ bạn chăm sóc khách hàng đến bộ phận kinh doanh và bộ phận kĩ thuật phục vụ khách hàng rất tận tâm. Máy Chủ Việt luôn có CTKM tri ân dành cho khách mỗi tháng. Tôi luôn quan niệm: ” Mình trao niềm tin – Máy Chủ Việt sẽ gieo cho mình kết quả tốt”