0867.111.333

Hiển thị 1–16 của 34 kết quả

 • cpu intel xeon w-1250 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 3.30 GHz Socket: LGA1200 Cache: 12 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1250 (6C/12T, 3.30 Ghz, 12M Cache)

  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 3.30 GHz Socket: LGA1200 Cache: 12 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-1250p processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 4.10 GHz Socket: LGA1200 Cache: 12 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1250P (6C/12T, 4.10 Ghz, 12M Cache)

  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 4.10 GHz Socket: LGA1200 Cache: 12 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-1270 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 8/16 Tần số cơ bản: 3.40 GHz Socket: LGA1200 Cache: 16 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1270 (8C/16T, 3.40 Ghz, 16M Cache)

  Số nhân/luồng: 8/16 Tần số cơ bản: 3.40 GHz Socket: LGA1200 Cache: 16 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-1270 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 8/16 Tần số cơ bản: 3.80 GHz Socket: LGA1200 Cache: 16 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1270P (8C/16T, 3.80 Ghz, 16M Cache)

  Số nhân/luồng: 8/16 Tần số cơ bản: 3.80 GHz Socket: LGA1200 Cache: 16 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-1290 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 3.20 GHz Socket: LGA1200 Cache: 20 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1290 (10C/20T, 3.20 Ghz, 20M Cache)

  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 3.20 GHz Socket: LGA1200 Cache: 20 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-1290p processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 3.70 GHz Socket: LGA1200 Cache: 20 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1290P (10C/20T, 3.70 Ghz, 20M Cache)

  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 3.70 GHz Socket: LGA1200 Cache: 20 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-1290t processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 1.90 GHz Socket: LGA1200 Cache: 20 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-1290T (10C/20T, 1.90 Ghz, 20M Cache)

  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 1.90 GHz Socket: LGA1200 Cache: 20 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2102 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 4/4 Tần số cơ bản: 2.90 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2102 (4C/4T, 2.90 Ghz, 8.25M Cache)

  Số nhân/luồng: 4/4 Tần số cơ bản: 2.90 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2104 processor img maychuviet
  • Số nhân/luồng: 4/4
  • Tần số cơ bản: 3.20 GHz
  • Socket: LGA2066
  • Cache: 8.25 MB
  • Bảo hành 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2104 (4C/4T, 3.20 Ghz, 8.25M Cache)

  Số nhân/luồng: 4/4 Tần số cơ bản: 3.20 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng ...

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2123 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 4/8 Tần số cơ bản: 3.60 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2123 (4C/8T, 3.60 Ghz, 8.25M Cache)

  Số nhân/luồng: 4/8 Tần số cơ bản: 3.60 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2125 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 4/8 Tần số cơ bản: 4.00 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2125 (4C/8T, 4.00 Ghz, 8.25M Cache)

  Số nhân/luồng: 4/8 Tần số cơ bản: 4.00 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2133 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 3.60 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2133 (6C/12T, 3.60 Ghz, 8.25M Cache)

  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 3.60 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2135 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 3.70 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2135 (6C/12T, 3.70 Ghz, 8.25M Cache)

  Số nhân/luồng: 6/12 Tần số cơ bản: 3.70 GHz Socket: LGA2066 Cache: 8.25 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2145 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 8/16 Tần số cơ bản: 3.70 GHz Socket: LGA2066 Cache: 11 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2145 (8C/16T, 3.70 Ghz, 11M Cache)

  Số nhân/luồng: 8/16 Tần số cơ bản: 3.70 GHz Socket: LGA2066 Cache: 11 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2155 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 3.30 GHz Socket: LGA2066 Cache: 13.75 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2155 (10C/20T, 3.30 Ghz, 13.75M Cache)

  Số nhân/luồng: 10/20 Tần số cơ bản: 3.30 GHz Socket: LGA2066 Cache: 13.75 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm
 • cpu intel xeon w-2175 processor img maychuviet
  Số nhân/luồng: 14/28 Tần số cơ bản: 2.50 GHz Socket: LGA2066 Cache: 19 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  CPU Intel Xeon W-2175 (14C/28T, 2.50 Ghz, 19M Cache)

  Số nhân/luồng: 14/28 Tần số cơ bản: 2.50 GHz Socket: LGA2066 Cache: 19 MB Bảo hành 12 tháng Giá chưa bao gồm VAT

  Liên hệXem thêm

Giỏ hàng

0

Không có sản phẩm trong giỏ hàng