0867.111.333

Icon Icon Icon
Thumbnails 07

Thủ Thuật

Hướng dẫn tạo FTP server bằng Filezilla

71 04/04/2024

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, việc chia sẻ và quản lý dữ liệu qua mạng đã trở nên không thể thiếu. FTP (File Transfer Protocol) là một trong những phương thức cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả để thực hiện điều này. Trong bài viết “Hướng dẫn tạo FTP server bằng Filezilla” hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách thiết lập máy chủ FTP một cách dễ dàng và nhanh chóng sử dụng phần mềm Filezilla, Máy Chủ Việt xin mời cả nhà cùng theo dõi nha.

FileZilla Server là gì?

FileZilla Server là một phần mềm Server máy chủ FTP mã nguồn mở, cho phép bạn tạo và cấu hình của riêng mình. Nó hỗ trợ các tính năng như FTP, FTP qua SSL/TLS (FTPS) và hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows.

Phần mềm này cung cấp khả năng quản lý người dùng, thiết lập quyền đọc, ghi cho các tài khoản khác nhau và giới hạn tốc độ truyền tải dữ liệu. FileZilla Server cũng cho phép bạn tạo nhóm để quản lý nhiều tài khoản có cùng mức phân quyền.

Bản cập nhật mới nhất hiện nay là FileZilla Server 1.8.1 với các tính năng mới như:

  • Giới hạn về số lượng phiên hoạt động, được xác định cho các nhóm hiện áp dụng cho toàn bộ nhóm, không chỉ cho người dùng cá nhân thuộc các nhóm đó.
  • Đã sửa lỗi dẫn đến thời gian chờ không được đặt khi khởi động, mà chỉ khi thay đổi cấu hình.

Ngoài ra, một số lỗi cũng đã được sửa và có những thay đổi như:

  • NLST sẽ báo cáo tên tệp có đường dẫn, ở đầu trong một số trường hợp nhất định, điều này khiến một số máy khách nhầm lẫn đã được sửa.
  • Lỗi khiến Giao diện quản trị hiểu sai các đường dẫn gốc trong danh sách gắn kết, trong trường hợp máy chủ đang chạy trên một máy có ngữ nghĩa đường dẫn, khác với đường dẫn của Giao diện quản trị cũng đã được khắc phục.
  • Lỗi hồi quy khiến một số hộp thoại thông báo không được hiển thị và các điểm gắn kết bị vô hiệu hóa với các đường dẫn gốc trống bị loại bỏ.
  • Sửa các lỗi chuyển đổi sang utf8 của các đường dẫn ảo, điều này đã hiểu sai một số mã hóa gốc.
  • Trong trường hợp đăng nhập thất bại, thời gian chờ đăng nhập sẽ tiếp tục đếm ngược cho thời gian còn lại.

Hướng dẫn tạo FTP server bằng Filezilla

Tải phần mềm FileZilla Server

Có thể tải về từ đường dẫn:

Download FileZilla Server for Windows (64bit x86)

Cài đặt FileZilla Server

Sau khi tải về, tiến hành mở file cài đặt đó lên.

Chọn I Agree để đồng ý với các điều khoản.

Hình 1 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Chọn các tính năng muốn cài đặt -> nhấn Next

Hình 2 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Chỉ định nơi chứa phần mềm, rồi nhấn Next

Hình 3 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Tiếp tục chọn Next

Hình 4 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Cấu hình tài khoản quản trị dịch vụ FileZilla Server sẽ được mặc định chạy dịch vụ FileZilla Server, bằng tài khoản hệ thống mặc định của Windows. Nếu thiết bị máy chủ File server có join AD, có thể tùy chỉnh để dịch vụ FileZilla Server chạy dưới quyền của user AD theo quy hoạch của tổ chức. Ở bài lab này, ta sử dụng luôn tài khoản hệ thống mặc định của Windows, cho dịch vụ FileZilla Server khởi động cùng hệ thống, chọn như hình dưới và nhấn Next.

Hình 5 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Cấu hình port để vào giao diện quản trị, mặc định là port 14148.

Đặt mật khẩu cho tài khoản quản trị và xác nhận lại mật khẩu đó.

Hình 6 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Cấu hình cách mà giao diện quản trị khởi động, sẽ mặc định giao diện quản trị sẽ khởi chạy khi có user đăng nhập vào máy chủ, áp dụng cho tất cả các user.

Sau khi tùy chỉnh, nhấn Install để tiến hành cài đặt

Hình 7 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Đợi quá trình cài đặt diễn ra

Hình 8 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Sẽ có khuyến cáo lưu lại chứng thư số mã hóa TLS.

Hình 9 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Quá trình cài đặt kết thúc -> Nhấn “Close

Hình 10 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Cấu hình FileZilla Server

Sau khi cài đặt hoàn tất, tự động giao diện quản trị sẽ được bật lên.

Nhấn vào Connect to Server

Hình 11 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Đăng nhập vào quản trị bằng mật khẩu đã đặt trước đó, có thể lưu lại mật khẩu và cho tự động kết nối vào giao diện quản trị khi khởi chạy máy chủ, bằng cách tích vào Save the passwordAutomatically connect to this server at startup.

Hình 12 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Kiểm tra chứng thư số bảo mật xem đã khớp với khi cài đặt chưa (Đã lưu lại theo khuyến cáo)

Hình 13 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Trên giao diện quản trị, Nhấn vào Server -> chọn Configure

Hình 14 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Tiến hành tạo nhóm người dùng được phép sử dụng FTP server này bằng cách nhấn vào Group, rồi Add

Hình 15 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

B1: Nhấn vào Add để thêm mới nhóm người dùng.

B2: Đặt tên cho nhóm người dùng, ví dụ FTP group.

B3: Nhấn vào Add để thêm đường dẫn chung vào FTP site cho nhóm người dùng.

B4: Chỉ định đường dẫn đến thư mục chia sẻ.

B5: Nếu trong FTP site phân quyền riêng cho mỗi người dùng, ta phải bỏ tích ở mục Apply permissions to subdirectories. Nhằm bỏ tính kế thừa phân quyền cho các đường dẫn con bên trong thư mục mẹ.

Hình 16 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Tiếp theo, xuống chọn User và nhấn Add để thêm người dùng mới.

B1: Chọn Users

B2: Nhấn vào Add

B3: Đặt tên cho user

B4: Nên yêu cầu người dùng sử dụng mật khẩu để kết nối, chọn Require a password to log in

B5: Nhập vào mật khẩu cấp cho người dùng

B6: Chọn Nhóm người dùng đã tạo ở bước trên, ví dụ nhóm FTP group

B7: Chọn Add, để thêm đường dẫn thư mục trên file server cho người dùng

B8: Chỉ định đường dẫn ảo và đường dẫn thực tế trong file server cấp cho người dùng

Thao tác tương tự khi tạo thêm các người dùng khác.

Hình 17 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 18 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

>>> Xem thêm Hướng dẫn Cài đặt FTP Server trên Windows Server tại đây!

Cấu hình mạng cho FileZilla Server

Trên giao diện quản trị, chọn theo đường dẫn như hình dưới

Hình 19 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 20 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 21 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 22 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 23 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Cấu hình tường lửa (Firewall) của Windows Server

Thiết lập cấu hình Firewall cho phép dịch vụ FileZilla Server đi qua, thì các kết nối từ bên ngoài mới truy cập vào được FTP site.

Mở Windows Firewall with Advanced Security.

Chọn Inbound Rules, rồi chọn New Rule ở menu bên phải

Hình 24 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 25 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 26 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 27 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 28 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Đặt tên cho Rule để dễ quản lý hơn

Hình 29 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Ngoài ra, cần cho phép cả ứng dụng chạy FileZilla Server đi qua Firewall

Hình 30 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 31 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 32 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Chỉ đường dẫn đến nơi chứa ứng dụng FileZilla Server

Hình 33 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Hình 34 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Kết nối đến FileZilla Server

Để kết nối đến FileZilla Server, ta sử dụng FileZilla Client

Có thể tải về từ đường dẫn:

Download FileZilla Client for Windows (64bit x86)

Tải về và chạy file cài.

Mở phần mềm FileZilla Client, xuất hiện giao diện, ta thao tác các bước sau:

B1: Nhập vào ip của FileZilla Server.

B2: Nhập vào username.

B3: Nhập vào password đã cấp cho user.

B4: Nhập vào Port đã cấu hình cho FTP server, ví dụ port mặc định là 21.

B5: Khi đăng nhập thành công, user chỉ truy cập được duy nhất thư mục đã phân quyền. Như vậy là ta đã cấu hình phân quyền cho từng user vào FTP server đúng.

Hình 35 Hướng Dẫn Tạo Ftp Server Bằng Filezilla

Kết luận

Trên đây là bài viết “Hướng dẫn tạo FTP server bằng Filezilla”, chúng ta đã đi qua từng bước để thiết lập một máy chủ FTP sử dụng phần mềm Filezilla. Từ việc cài đặt và cấu hình phần mềm, đến việc tạo tài khoản người dùng và thiết lập quyền truy cập. Các bước đều kèm theo hình ảnh một cách chi tiết, giúp bạn có thể dễ dàng thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Để có biết thêm nhiều thủ thuật, mẹo khác, các bạn hãy thường xuyên theo dõi trang web Máy Chủ Việt nhé!

Liên hệ với chúng tôi để đặt mua máy chủ Dell R760

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Icon Icon Icon
Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333