0867.111.333

Theo Hãng Networking

Theo Số Port Router

Hiển thị 1–40 của 59 kết quả

Router Cisco C8200-1N-4T
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8200-1N-4T
 • 1G port density: 4
 • Slots: 1 NIM, 1 PIM
 • Memory (DRAM) default: 8 GB
 • Storage (M.2 SSD) default: 16 GB

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8200L-1N-4T
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8200L-1N-4T
 • 1G port density: 4
 • Slots: 1 NIM, 1 PIM
 • Memory (DRAM) default: 4 GB
 • Storage (M.2 SSD) default: No

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8300-1N1S-4T2X
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8300-1N1S-4T2X
 • 10G port density: 2
 • 1G port density: 4
 • Slots: 1 SM, 1 NIM, 1 PIM
 • Memory (DRAM) default: 8 GB
 • Storage (M.2 SSD) default: 16 GB

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8300-1N1S-6T
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8300-1N1S-6T
 • 10G port density: 0
 • 1G port density: 6
 • Slots: 1 SM, 1 NIM, 1 PIM
 • Memory (DRAM) default: 8 GB
 • Storage (M.2 SSD) default: 16 GB

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8300-2N2S-4T2X
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8300-2N2S-4T2X
 • 10G port density: 2
 • 1G port density: 4
 • Slots: 2 SM, 2 NIM, 1 PIM
 • Memory (DRAM) default: 8 GB
 • Storage (M.2 SSD) default: 16 GB

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8300-2N2S-6T
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8300-2N2S-6T
 • 10G port density: 0
 • 1G port density: 6
 • Slots: 2 SM, 2 NIM, 1 PIM
 • Memory (DRAM) default: 8 GB
 • Storage (M.2 SSD) default: 16 GB

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8500-12X
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8500-12X
 • Description: 12-port 1/10GE

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8500-12X4QC
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8500-12X4QC
 • Description: 12-port 1/10GE, 2-port 40/100GE, 2-port 40GE

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C8500L-8S4X
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C8500L-8S4X
 • Description: 4-port 1/10GE, 8-port 1GE

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C891FW-A-K9
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C891FW-A-K9
 • Mô tả sản phẩm: Cisco 891F Gigabit Ethernet security router with SFP and Dual Radio 802.11n Wifi for FCC -A domain

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco C891FW-E-K9
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: C891FW-E-K9
 • Mô tả sản phẩm: Cisco 891F Gigabit Ethernet security router with SFP and Dual Radio 802.11n Wifi for ETSI -E domain

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco CISCO881-K9
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: CISCO881-K9
 • Tên sản phẩm: Cisco 881 Ethernet Security Router
 • WAN Ports: 1 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45.
 • LAN Ports: 4 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45.

Giá chưa bao gồm VAT

Router Cisco CISCO881-SEC-K9
 • Hãng: Cisco
 • Mã sản phẩm: CISCO881-SEC-K9
 • Tên sản phẩm: Cisco 881 Ethernet Security Router with Advanced IP Services
 • WAN Ports: 1 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45.
 • LAN Ports: 4 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45.

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX1000
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX1000
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX1100
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX1100
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX2100
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX2100
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX2200
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX2200
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX4000
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX4000
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX500-O
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX500-O
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX5048
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX5048
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX5096
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX5096
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX5448
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX5448
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX6160
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX6160
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper ACX6360
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: ACX6360
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper CTP150
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: CTP150
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper CTP2008
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: CTP2008
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper CTP2024
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: CTP2024
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper CTP2056
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: CTP2056
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX10
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX10
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX10003
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX10003
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX104
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX104
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX150
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX150
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX2008
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX2008
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX2010
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX2010
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX2020
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX2020
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX204
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX204
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX240
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX240
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX40
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX40
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX480
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX480
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Router Juniper MX5
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: MX5
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

1 2
Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333