0867.111.333

Theo Series Firewall Juniper

Theo Số port firewall

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Firewall Juniper SRX110H2-VA
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX110H2-VA

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX110H2-VB
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX110H2-VB

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX220H2
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX220H2
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX220H2-POE
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX220H2-POE
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX300-SYS-JB
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX300-SYS-JB
 • Interfaces: 6x1GbE

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX300-TAA
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX300-TAA
 • Interfaces: 8x1GE on-board ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX320-SYS-JB
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX320-SYS-JB
 • Interfaces: 6x1GbE

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX320-SYS-JB-P
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX320-SYS-JB-P
 • Interfaces: 6x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX320-SYS-JE
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX320-SYS-JE
 • Interfaces: 6x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX320-SYS-JE-P
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX320-SYS-JE-P
 • Interfaces: 6x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX320-TAA
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX320-TAA
 • Interfaces: 6x1GE on-board ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX340-SYS-JB
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX340-SYS-JB
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX340-SYS-JE
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX340-SYS-JE
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX340-TAA
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX340-TAA
 • Interfaces: 16x1GE (16x SFP) on-board ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-SYS-JB
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JB
 • Interfaces: 8x1GbE Onboard RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-SYS-JB-2AC
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JB-2AC
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-SYS-JB-DC
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JB-DC
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-SYS-JE
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JE
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-SYS-JE-2AC
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JE-2AC
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-SYS-JE-DC
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JE-DC
 • Interfaces: 8x1GbE RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX345-TAA
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX345-TAA
 • Interfaces: 16x1GE (16x SFP) on-board ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX380-P-SYS-JB-AC
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX380-P-SYS-JB-AC
 • Interfaces: 16x1GbE Onboard RJ-45 ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX550-645AP
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX550-645AP
 • Interfaces: 6 x 10/100/ 1000 BASE-T + 4 SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX550-645DP
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX550-645DP
 • Interfaces: 6 x 10/100/ 1000 BASE-T + 4 SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Juniper SRX550-CHAS
 • Hãng: Juniper
 • Mã sản phẩm: SRX550-CHAS
 • Interfaces: 6 x 10/100/ 1000 BASE-T + 4 SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333