0867.111.333

Hiển thị 1–40 của 234 kết quả

Azure Active Directory Premium P2 - 12 Months
 • Brand: Microsoft
 • Product: Azure Active Directory Premium P2
 • SKU Title: Azure Active Directory Premium P2 – 12 Months

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VS8-EPL-G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 1 processor for 3 years
 • Brand: VMware
 • Part number: VS8-EPL-3G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 1 processor for 3 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 1 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VS8-ESP-KIT-G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 1 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 3 years
 • Brand: VMware
 • Part number: VS8-ESP-KIT-3G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 3 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Standard for 1 processor for 1 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VS8-STD-G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Standard for 1 processor for 1 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Standard for 1 processor for 3 years
 • Brand: VMware
 • Part number: VS8-STD-3G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 8 Standard for 1 processor for 3 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Foundation for vSphere 8 up to 4 hosts (Per Instance) for 1 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VCS8-FND-G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Foundation for vSphere 8 up to 4 hosts (Per Instance) for 1 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Foundation for vSphere 8 up to 4 hosts (Per Instance) for 3 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VCS8-FND-3G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Foundation for vSphere 8 up to 4 hosts (Per Instance) for 3 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance) for 1 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VCS8-STD-G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance) for 1 year

Giá chưa bao gồm VAT

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance) for 3 year
 • Brand: VMware
 • Part number: VCS8-STD-3G-SSS-C
 • Description: Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance) for 3 year

Giá chưa bao gồm VAT

Dell Support Services Multivendor Support
 • Brand: DELL
 • Service: Dell Support Services Multivendor Support
  • Cải thiện dịch vụ
  • Đơn giản hóa CNTT
  • Nâng cao hiệu quả
  • Tiết kiệm chi phí

Giá chưa bao gồm VAT

Enterprise Mobility + Security E5 - 12 Months
 • Brand: Microsoft
 • Product: Enterprise Mobility + Security E5
 • SKU Title: Enterprise Mobility + Security E5 – 12 Months

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Online (Plan 1) - 12 Months
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Online (Plan 1)
 • SKU Title: Exchange Online (Plan 1) – 12 Months

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Online (Plan 2) - 12 Months
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Online (Plan 2)
 • SKU Title: Exchange Online (Plan 2)

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Enterprise 2019
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Enterprise 2019
 • SKU Title: Exchange Server Enterprise 2019
 • Segment: Commercial

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Enterprise 2019 (EDU)

Brand: Microsoft

Product: Exchange Server Enterprise 2019

SKU Title: Exchange Server Enterprise 2019 (EDU)

Segment: Education

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Enterprise CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL
 • Segment: Commercial

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL (EDU)
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Enterprise CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL (EDU)
 • Segment: Education

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Enterprise 2019 User CAL
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Enterprise CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Enterprise 2019 User CAL
 • Segment: Commercial

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Enterprise 2019 User CAL (EDU)
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Enterprise CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Enterprise 2019 User CAL (EDU)
 • Segment: Education

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Standard 2019
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Standard 2019
 • SKU Title: Exchange Server Standard 2019
 • Segment: Commercial

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Standard 2019 (EDU)
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Standard 2019
 • SKU Title: Exchange Server Standard 2019 (EDU)
 • Segment: Education

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Standard 2019 Device CAL
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Standard CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Standard 2019 Device CAL
 • Segment: Commercial

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Standard 2019 Device CAL (EDU)
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Standard CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Standard 2019 Device CAL (EDU)
 • Segment: Education

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Standard 2019 User CAL
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Standard CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Standard 2019 User CAL
 • Segment: Commercial

Giá chưa bao gồm VAT

Exchange Server Standard 2019 User CAL (EDU)
 • Brand: Microsoft
 • Product: Exchange Server Standard CAL 2019
 • SKU Title: Exchange Server Standard 2019 User CAL (EDU)
 • Segment: Education

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

 • Brand: Kaspersky
 • Tương Thích: Windows
 • 1 thiết bị / năm

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Anti-Virus for Storage

Kaspersky Anti-Virus for Storage

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Anti-Virus Gia hạn

Kaspersky Anti-Virus Gia hạn

 • Brand: Kaspersky
 • Tương Thích: Windows
 • 1 thiết bị / năm

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky DDoS Protection

Kaspersky DDoS Protection

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Embedded Systems Security

Kaspersky Embedded Systems Security

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Endpoint Security cho Doanh nghiệp | Advanced

Kaspersky Endpoint Security cho Doanh nghiệp | Advanced

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Endpoint Security cho Doanh nghiệp | Cloud

Kaspersky Endpoint Security cho Doanh nghiệp | Cloud

 • Brand: Kaspersky
 • Nền tảng: Android, Windows, IOS

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Endpoint Security cho Doanh nghiệp | Select

Kaspersky Endpoint Security cho Doanh nghiệp | Select

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Fraud Prevention

Kaspersky Fraud Prevention

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Industrial CyberSecurity

Kaspersky Industrial CyberSecurity

 • Brand: Kaspersky

Giá chưa bao gồm VAT

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security

 • Brand: Kaspersky
 • Tương Thích: Windows, macOS, Android, iOS
 • 1 thiết bị / năm

Giá chưa bao gồm VAT

1 2 3 6
Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333