0867.111.333

Theo Hãng firewall

Theo Số port firewall

Hiển thị 1–40 của 90 kết quả

FG-80E-BDL-871-12
 • Port: 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

FG-80E-BDL-871-12

Giá: Liên Hệ
FG-80E-BDL-974-12
 • Port: 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

FG-80E-BDL-974-12

Giá: Liên Hệ
FG-80F-BDL-811-12
 • Port: 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

FG-80F-BDL-811-12

Giá: Liên Hệ
Firewall Cisco FPR-1010
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1010
 • Throughput: 890 Mbps
 • IPS Throughput: 900 Mbps
 • Interfaces: 8 x RJ45Giá chưa bao gồm VAT
Firewall Cisco FPR-1120
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1120
 • Throughput: 2.3 Gbps
 • IPS Throughput: 2.6 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-1140
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1140
 • Throughput: 3.3 Gbps
 • IPS Throughput: 3.5 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-1150
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1150
 • Throughput: 5.3 Gbps
 • IPS Throughput: 6.1 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 2 x SFP, 2 x 10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2110
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2110
 • Throughput: 2.6 Gbps
 • IPS Throughput: 2.6 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2120
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2120
 • Throughput: 3.4 Gbps
 • IPS Throughput: 3.5 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2130
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2130
 • Throughput: 5.4 Gbps
 • IPS Throughput: 5.4 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2140
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2140
 • Throughput: 10.4 Gbps
 • IPS Throughput: 10.5 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4110
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4110
 • Throughput: 15.5 Gbps
 • IPS Throughput: 16.5 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4112
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4112
 • Throughput: 19 Gbps
 • IPS Throughput: 19 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4115
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4115
 • Throughput: 33 Gbps
 • IPS Throughput: 33 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4125
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4125
 • Throughput: 45 Gbps
 • IPS Throughput: 45 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4145
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4145
 • Throughput: 53 Gbps
 • IPS Throughput: 55 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-40
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-40
 • Firewall: 80G
 • NGFW: 55G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-48
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-48
 • Firewall: 80G
 • NGFW: 65G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-56
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-56
 • Firewall: 80G
 • NGFW: 68G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-56X3
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-56X3
 • Firewall: 235G
 • NGFW: 190G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3110-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3110-ASA-K9
 • Firewall: 18G
 • IPS Throughput: 17 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3110-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3110-NGFW-K9
 • Firewall: 18G
 • IPS Throughput: 17 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3120-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3120-ASA-K9
 • Firewall: 22G
 • IPS Throughput: 21 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3120-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3120-NGFW-K9
 • Firewall: 22G
 • IPS Throughput: 21 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3130-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3130-ASA-K9
 • Firewall: 42G
 • IPS Throughput: 38 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3130-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3130-NGFW-K9
 • Firewall: 42G
 • IPS Throughput: 38 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3140-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3140-ASA-K9
 • Firewall: 49G
 • IPS Throughput: 45 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3140-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3140-NGFW-K9
 • Firewall: 49G
 • IPS Throughput: 45 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-1000D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-1000D
 • IPS: 6 Gbps
 • Interfaces: 16 x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-100D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-100D
 • Firewall: 2.5 Gbps
 • IPS: 950 Mbps
 • Interfaces: 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x internal switch ports, 2x shared media pairs (including 2x GE RJ45, 2x GE SFP slots)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-100E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-100E
 • Firewall: 7.4 Gbps
 • IPS: 500 Mbps
 • Interfaces: 14x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-101E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-101E
 • Firewall: 7.4 Gbps
 • IPS: 500 Mbps
 • Interfaces: 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports 2x GE RJ45 WAN Ports 2x GE RJ45 HA Ports 14x GE RJ45 Ports 2x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-200E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-200E
 • Firewall: 20 Gbps
 • IPS: 2.2 Gbps
 • Interfaces: 14x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-3000D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-3000D
 • Firewall: 80 Gbps
 • IPS: 23 Gbps
 • Interfaces: 16x 10G SFP+/ GE SFP Slots

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-300D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-300D
 • Firewall: 8 Gbps
 • IPS: 2 Gbps
 • Interfaces: 4x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-300E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-300E
 • Firewall: 32 Gbps
 • IPS: 5 Gbps
 • Interfaces: 16x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-30E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-30E
 • Firewall: 950 Mbps
 • IPS: 300 Mbps
 • Interfaces: 5x GE RJ45 ports (Including 1x WAN port, 4x Switch ports)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-500E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-500E
 • Firewall: 36 Gbps
 • IPS: 7.9 Gbps
 • Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-50E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-50E
 • Firewall: 2.5 Gbps
 • IPS: 350 Mbps
 • Interfaces: 7x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 5x Switch ports)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-60D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-60D
 • Firewall: 1.5 Gbps
 • IPS: 200 Mbps
 • Interfaces: Multiple GE RJ45 | WiFi Variants | Variants with PoE Interfaces

Giá chưa bao gồm VAT

1 2 3
Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333