0867.111.333

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerMax 2000

PowerMax 2000

 • Model : PowerMax
 • CPU :
  • Intel Xeon E5-2650-v4
  • 2.5 GHz 12 core4

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerMax 2500

PowerMax 2500

 • Model : PowerMax
 • CPU :
  • Memory config 1-3: Intel Xeon Gold 5218 2.8
   GHz with 16 core1
  • Memory config 4: Intel Xeon Gold 6240L

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị Lưu Trữ Dell PowerMax 8000

PowerMax 8000

 • Model : PowerMax
 • CPU :
  • Intel Xeon E5-2697-v4
  • 2.8 GHz 18 core4

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerMax 8500

PowerMax 8500

 • Model : PowerMax
 • CPU :
  • Memory config 2-3: Intel Xeon Gold 6254 3.9
   GHz with 18 core1
  • Memory Config 4: Intel Xeon Gold 8280L

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerStore 1200T

Dell PowerStore 1200T

 • Model : PowerStore T
 • Processors : 4 Intel Xeon CPUs (40 cores, 2.4 GHz)
 • Memory : 384GB

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerStore 3200T

Dell PowerStore 3200T

 • Model : PowerStore T
 • Processors : 4 Intel Xeon CPUs (64 cores, 2.1 GHz)
 • Memory : 768GB

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerStore 500T

Dell PowerStore 500T

 • Model : PowerStore T
 • Processors : 2 Intel Xeon CPUs (24 cores, 2.2 GHz)
 • Memory : 192GB

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerStore 5200T

Dell PowerStore 5200T

 • Model : PowerStore T
 • Processors : 4 Intel Xeon CPUs (96 cores, 2.2 GHz)
 • Memory : 1152GB

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết Bị lưu trữ Dell PowerStore 9200T

Dell PowerStore 9200T

 • Model : PowerStore T
 • Processors : 4 Intel Xeon CPUs (112 cores, 2.2 GHz)
 • Memory : 2560GB

Giá chưa bao gồm VAT

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333