0867.111.333

Theo Thương Hiệu Ram

Theo Loại RAM

Theo Bus RAM

Hiển thị 1–40 của 78 kết quả

Hot!
RAM Samsung 32GB DDR4 3200 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4 (PC4)
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 3200MHz

Bảo hành 36 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

4ZC7A08706 - ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 8GB TRUDDR4 2933MHZ (4ZC7A08706)

 • Dung lượng: 8GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A08707 - ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 2933MHZ (4ZC7A08707)

 • Dung lượng: 16GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A08708 - ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 2933MHZ (4ZC7A08708)

 • Dung lượng: 16GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A08709 - ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 32GB TRUDDR4 2933MHZ (4ZC7A08709)

 • Dung lượng: 32GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A08710 - ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 64GB TRUDDR4 2933MHZ (4ZC7A08710)

 • Dung lượng: 64GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A15121 - ThinkSystem 16GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM-A

RAM LENOVO THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 3200MHZ (4ZC7A15121)

 • Dung lượng: 16GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A15122 - ThinkSystem 32GB TruDDR4 3200MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM-A

RAM LENOVO THINKSYSTEM 32GB TRUDDR4 3200MHZ (4ZC7A15122)

 • Dung lượng: 32GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A15123 - ThinkSystem 32GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM-A

RAM LENOVO THINKSYSTEM 32GB TRUDDR4 3200MHZ (4ZC7A15123)

 • Dung lượng: 32GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

4ZC7A15124 - ThinkSystem 64GB TruDDR4 3200MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM-A

RAM LENOVO THINKSYSTEM 64GB TRUDDR4 3200MHZ (4ZC7A15124)

 • Dung lượng: 32GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

7X77A01301 - ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 8GB TRUDDR4 2666MHZ (7X77A01301)

 • Dung lượng: 8GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

7X77A01302 - ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM

RAM LENOVO THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 2666MHZ (7X77A01302)

 • Dung lượng: 16GB
 • DIMM Type: RDIMM
 • Bảo hành 12 THÁNG
 • Giao hàng toàn quốc

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

7X77A01303 - ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM
 • Chuẩn RAM: TruDDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

7X77A01304 - ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM
 • Chuẩn RAM: TruDDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 128GB (1x128GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit - 815102-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 128GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Registered Memory Kit - P06039-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 128GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit - P11040-K21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 128GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit - P06037-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 128GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit - P19042-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit - P06031-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit - 815098-K21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit - P06029-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit - P05590-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit - P06033-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit - P40007-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit - P05592-H21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 64GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit - P00930-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 64GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit - P19045-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 64GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit - P07525-B21
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 8GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 128GB DDR4 2933 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 128GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 128GB DDR4 3200 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 128GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 16GB DDR4 2933 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 16GB DDR4 3200 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 16GB PC4-2666 ECC UDIMM
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 16GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 32GB DDR4 2933 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 32GB DDR4 3200 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 32GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 64GB DDR4 2933 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 64GB
 • Bus: 2933

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 64GB DDR4 3200 ECC Registered
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 64GB
 • Bus: 3200

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

RAM Dell 8GB PC4-2666 ECC UDIMM
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Dung Lượng: 8GB
 • Bus: 2666

Bảo hành 12 THÁNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

1 2
Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333