0867.111.333

Theo Series Firewall Cisco

Theo Số port firewall

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Firewall Cisco FPR-1010
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1010
 • Throughput: 890 Mbps
 • IPS Throughput: 900 Mbps
 • Interfaces: 8 x RJ45Giá chưa bao gồm VAT
Firewall Cisco FPR-1120
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1120
 • Throughput: 2.3 Gbps
 • IPS Throughput: 2.6 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-1140
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1140
 • Throughput: 3.3 Gbps
 • IPS Throughput: 3.5 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-1150
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-1150
 • Throughput: 5.3 Gbps
 • IPS Throughput: 6.1 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 2 x SFP, 2 x 10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2110
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2110
 • Throughput: 2.6 Gbps
 • IPS Throughput: 2.6 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2120
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2120
 • Throughput: 3.4 Gbps
 • IPS Throughput: 3.5 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2130
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2130
 • Throughput: 5.4 Gbps
 • IPS Throughput: 5.4 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-2140
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-2140
 • Throughput: 10.4 Gbps
 • IPS Throughput: 10.5 Gbps
 • Interfaces: 12 x RJ45, 4 x SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4110
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4110
 • Throughput: 15.5 Gbps
 • IPS Throughput: 16.5 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4112
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4112
 • Throughput: 19 Gbps
 • IPS Throughput: 19 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4115
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4115
 • Throughput: 33 Gbps
 • IPS Throughput: 33 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4125
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4125
 • Throughput: 45 Gbps
 • IPS Throughput: 45 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-4145
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-4145
 • Throughput: 53 Gbps
 • IPS Throughput: 55 Gbps
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-40
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-40
 • Firewall: 80G
 • NGFW: 55G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-48
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-48
 • Firewall: 80G
 • NGFW: 65G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-56
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-56
 • Firewall: 80G
 • NGFW: 68G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR-9300-SM-56X3
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR-9300-SM-56X3
 • Firewall: 235G
 • NGFW: 190G
 • Interfaces: 8 x SFP+ on-chassis

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3110-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3110-ASA-K9
 • Firewall: 18G
 • IPS Throughput: 17 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3110-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3110-NGFW-K9
 • Firewall: 18G
 • IPS Throughput: 17 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3120-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3120-ASA-K9
 • Firewall: 22G
 • IPS Throughput: 21 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3120-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3120-NGFW-K9
 • Firewall: 22G
 • IPS Throughput: 21 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3130-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3130-ASA-K9
 • Firewall: 42G
 • IPS Throughput: 38 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3130-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3130-NGFW-K9
 • Firewall: 42G
 • IPS Throughput: 38 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3140-ASA-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3140-ASA-K9
 • Firewall: 49G
 • IPS Throughput: 45 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Cisco FPR3140-NGFW-K9
 • Hãng: Cisco
 • Model: FPR3140-NGFW-K9
 • Firewall: 49G
 • IPS Throughput: 45 Gbps
 • Interfaces: 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+

Giá chưa bao gồm VAT

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333