0867.111.333

Hiển thị 1–40 của 103 kết quả

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC10M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC10M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC10M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 10m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC15M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC15M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC15M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 15m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC1M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC1M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC1M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 1m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC20M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC20M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC20M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 20m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC25M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC25M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC25M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 25m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC2M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC2M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC2M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 2m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC30M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC30M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC30M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 30m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC3M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC3M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC3M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 3m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC5M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC5M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC5M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 5m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-100G-AOC7M

CÁP AOC Cisco QSFP-100G-AOC7M

 • Product Code: QSFP-100G-AOC7M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 7m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC10M

CÁP AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC10M

 • Product Code: QSFP-4X10G-AOC10M
 • Connector Type: QSFP+ to SFP+
 • Chiều dài: 10m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC1M

CÁP AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC1M

 • Product Code: QSFP-4X10G-AOC1M
 • Connector Type: QSFP+ to SFP+
 • Chiều dài: 1m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC2M

CÁP AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC2M

 • Product Code: QSFP-4X10G-AOC2M
 • Connector Type: QSFP+ to SFP+
 • Chiều dài: 2m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC3M

CÁP AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC3M

 • Product Code: QSFP-4X10G-AOC3M
 • Connector Type: QSFP+ to SFP+
 • Chiều dài: 3m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC5M

CÁP AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC5M

 • Product Code: QSFP-4X10G-AOC5M
 • Connector Type: QSFP+ to SFP+
 • Chiều dài: 5m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC7M

CÁP AOC Cisco QSFP-4X10G-AOC7M

 • Product Code: QSFP-4X10G-AOC7M
 • Connector Type: QSFP+ to SFP+
 • Chiều dài: 7m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC10M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC10M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC10M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 10m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC15M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC15M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC15M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 15m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC1M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC1M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC1M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 1m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC20M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC20M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC20M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 20m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC25M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC25M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC25M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 25m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC2M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC2M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC2M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 2m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC30M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC30M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC30M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 30m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC3M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC3M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC3M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 3m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC5M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC5M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC5M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 5m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco QSFP-H40G-AOC7M

CÁP AOC Cisco QSFP-H40G-AOC7M

 • Product Code: QSFP-H40G-AOC7M
 • Connector Type: QSFP+ to QSFP+
 • Chiều dài: 7m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-10G-AOC10M

CÁP AOC Cisco SFP-10G-AOC10M

 • Product Code: SFP-10G-AOC10M
 • Chiều dài: 10m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-10G-AOC1M

CÁP AOC Cisco SFP-10G-AOC1M

 • Product Code: SFP-10G-AOC1M
 • Chiều dài: 1m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-10G-AOC2M

CÁP AOC Cisco SFP-10G-AOC2M

 • Product Code: SFP-10G-AOC2M
 • Chiều dài: 2m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-10G-AOC3M

CÁP AOC Cisco SFP-10G-AOC3M

 • Product Code: SFP-10G-AOC3M
 • Chiều dài: 3m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-10G-AOC5M

CÁP AOC Cisco SFP-10G-AOC5M

 • Product Code: SFP-10G-AOC5M
 • Chiều dài: 5m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-10G-AOC7M

CÁP AOC Cisco SFP-10G-AOC7M

 • Product Code: SFP-10G-AOC7M
 • Chiều dài: 7m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC10M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC10M

 • Product Code: SFP-25G-AOC10M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 10m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC1M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC1M

 • Product Code: SFP-25G-AOC1M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 1m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC2M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC2M

 • Product Code: SFP-25G-AOC2M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 2m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC3M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC3M

 • Product Code: SFP-25G-AOC3M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 3m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC4M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC4M

 • Product Code: SFP-25G-AOC4M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 4m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC5M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC5M

 • Product Code: SFP-25G-AOC5M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 5m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable AOC Cisco SFP-25G-AOC7M

CÁP AOC Cisco SFP-25G-AOC7M

 • Product Code: SFP-25G-AOC7M
 • Connector Type: SFP28 to SFP28
 • Chiều dài: 7m
 • Bảo hành 12 THÁNG

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cable DAC Cisco QSFP-100G-CU1M

CÁP DAC Cisco QSFP-100G-CU1M

 • Product Code: QSFP-100G-CU1M
 • Connector Type: QSFP28 to QSFP28
 • Chiều dài: 1m

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

1 2 3
Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333