0867.111.333

Theo Series Firewall Fortinet

Theo Số port firewall

Hiển thị tất cả 28 kết quả

FG-80E-BDL-871-12
 • Port: 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

FG-80E-BDL-871-12

Giá: Liên Hệ
FG-80E-BDL-974-12
 • Port: 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

FG-80E-BDL-974-12

Giá: Liên Hệ
FG-80F-BDL-811-12
 • Port: 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

FG-80F-BDL-811-12

Giá: Liên Hệ
Firewall Fortigate FG-1000D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-1000D
 • IPS: 6 Gbps
 • Interfaces: 16 x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-100D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-100D
 • Firewall: 2.5 Gbps
 • IPS: 950 Mbps
 • Interfaces: 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x internal switch ports, 2x shared media pairs (including 2x GE RJ45, 2x GE SFP slots)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-100E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-100E
 • Firewall: 7.4 Gbps
 • IPS: 500 Mbps
 • Interfaces: 14x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-101E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-101E
 • Firewall: 7.4 Gbps
 • IPS: 500 Mbps
 • Interfaces: 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports 2x GE RJ45 WAN Ports 2x GE RJ45 HA Ports 14x GE RJ45 Ports 2x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-200E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-200E
 • Firewall: 20 Gbps
 • IPS: 2.2 Gbps
 • Interfaces: 14x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-3000D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-3000D
 • Firewall: 80 Gbps
 • IPS: 23 Gbps
 • Interfaces: 16x 10G SFP+/ GE SFP Slots

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-300D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-300D
 • Firewall: 8 Gbps
 • IPS: 2 Gbps
 • Interfaces: 4x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-300E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-300E
 • Firewall: 32 Gbps
 • IPS: 5 Gbps
 • Interfaces: 16x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-30E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-30E
 • Firewall: 950 Mbps
 • IPS: 300 Mbps
 • Interfaces: 5x GE RJ45 ports (Including 1x WAN port, 4x Switch ports)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-500E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-500E
 • Firewall: 36 Gbps
 • IPS: 7.9 Gbps
 • Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-50E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-50E
 • Firewall: 2.5 Gbps
 • IPS: 350 Mbps
 • Interfaces: 7x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 5x Switch ports)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-60D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-60D
 • Firewall: 1.5 Gbps
 • IPS: 200 Mbps
 • Interfaces: Multiple GE RJ45 | WiFi Variants | Variants with PoE Interfaces

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-70D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-70D
 • Firewall: 3.5 Gbps
 • IPS: 50 Mbps
 • Interfaces: 10x GE RJ45 Switch and 4x RJ45 PoE Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-800D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-800D
 • Firewall: 36 Gbps
 • IPS: 4.2 Gbps
 • Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP, 10 GE SFP+ slots, and bypass GE RJ45 pairs

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-80D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-80D
 • Firewall: 1.3 Gbps
 • IPS: 245 Mbps
 • Interfaces: 4x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-90D
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-90D
 • Firewall: 3.5 Gbps
 • IPS: 50 Mbps
 • Interfaces: 10x GE RJ45 Switch Ports and 4x RJ45 PoE Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall Fortigate FG-90E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FG-90E
 • Firewall: 4.0 Gbps
 • IPS: 470 Mbps
 • Interfaces: 12x GE RJ45 Ports

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall FortiManager FMG-300E
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FMG-300E
 • Hardware Form Factor: 1 RU Rackmount
 • Interfaces: 4x GE
 • Storage Capacity: 12 TB (4x 3 TB)

Giá chưa bao gồm VAT

Firewall FortiManager FMG-300F
 • Hãng: Fortinet
 • Model: FMG-300F
 • Hardware Form Factor: 1 RU Rackmount
 • Interfaces: 4 x GbE RJ45, 2 x SFP
 • Storage Capacity: 16 TB (4x 4 TB)

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL
 • Port: 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL
 • Port: 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL
 • Port: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-BDL-950-12
 • Port: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL
 • Port: 16 x GE RJ45 ports (including 14 x Internal Ports, 2 x WAN Ports)

Bảo hành 24 tháng

Giá chưa bao gồm VAT

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867111333